Företagspolicy

Kvalitetspolicy

Företaget tillämpar kvalitetssäkring i samtliga projekt.

Arbetet utföres i enlighet med SS-ISO 9001 samt SKIFF:s kvalitetsrekomendationer beträffande CAD-projektering.

Ansvarig för företagets kvalitetssystem är Fredrik Norbäck.

Miljöpolicy

Byggkonsulten Rune Norbäck AB skall verka för att miljöhänsyn skall vara en integrerad del och vara vårt största ansvar från idé till förvaltning.

Inriktningsmål

  • Vi skall uppfylla och överträffa relevant miljölagstiftning samt andra krav och förordningar som vi berörs av.
  • Vi skall utbilda och informera våra kunder och medarbetare till ett miljömässigt ansvarsfullt agerande.
  • Vi skall i alla projekt lägga grunden för våra miljösträvanden som sedan påverkar alla kommande led.
  • Vi skall verka för att våra underkonsulter och leverantörer tillhandahåller tjänster i överensstämmelse med vår miljöpolicy.
  • Vi skall säkerställa att föreskrivna produkter och system ger minsta möjliga miljöpåverkan.
  • Vi skall påverka, ställa krav på och samarbeta med företag (beställare) för en bättre miljö.