Energideklaration

Från och med 1 januari 2009 ska villor och radhus som är till försäljning energideklareras. Lagen bygger på ett EG-direktiv som syftar till lägre energianvändning i byggnader. Alla EU-länder inför liknande lagar.

Här får du råd och information om hur det går till. Syftet med energideklarationen är att sänka energianvändningen och att minska utsläppen av växthusgaser. Byggnader står för cirka 40 procent av Sveriges totala energianvändning.

Dessutom finns det mycket pengar att spara på åtgärder som minskar energiförbrukningen. Därför kan det löna sig att göra en energideklaration . Lagen bygger på ett EG-direktiv som syftar till lägre energianvändning i byggnader. Alla EU-länder inför liknande lagar. Sverige har dessutom ett mål att energianvändningen år 2020 för bostäder och lokaler ska vara 20 procent lägre än den var 1995.

Vi är ackrediterade av Swedac

Om energideklarationer

Energideklarationen är ett bra verktyg för att se hur man kan minska energiåtgången i sin byggnad. I energideklarationen redovisas bland annat husets energianvändning. Här finns också förslag på hur du kan göra för att sänka dina energikostnader. Energideklarationen kan bidra till en bättre inomhusmiljö och minskade utsläpp av växthusgaser.

Hur går det till?

Energideklarationen utförs av en energiexpert, men en hel del arbete och förberedelser kan du som villaägare göra själv.

Börja med att samla alla uppgifter som har med byggnaden och dess energianvändning att göra. Kontakta ett ackrediterat kontrollorgan (godkänt företag) i god tid innan du ska sälja ditt hus, så att energideklarationen är klar senast när kontraktet skrivs.

Energiexperten bedömer och kontrollerar de uppgifter som lämnats. En besiktning ska även göras för att se om man kan göra några energismarta åtgärder.

Energiexperten registrerar uppgifterna och skickar dem elektroniskt till Boverket. Därmed är energideklarationen utförd. Spara energideklarationen. Om du säljer ditt hus efter 1 januari 2009 och inte kan visa upp en energideklaration har köparen rätt att utföra en sådan på din (säljarens) bekostnad. Energideklarationen gäller i tio år.

Fördelar

Den stora fördelen med energideklarationerna är att man får ett värde på energianvändningen, som kan jämföras byggnader emellan. Vid försäljning av en villa eller om du bygger nytt kommer såväl köpare som säljare att få en tydlig bild av energianvändningen i huset och därmed dess driftskostnader. Om du bor i en bostadsrätt eller hyresrätt får du reda på hur mycket energi som behövs för uppvärmning, vilket påverkar din hyra. Samma gäller för dig som har ett företag och hyr en lokal.

Dessutom kan energideklarationen innehålla förslag på lämpliga åtgärder för att minska energianvändningen. Dessa åtgärdsförslag ska vara kostnadseffektiva, dvs. de kommer att vara lönsamma för ägaren av huset att genomföra.

Överlåtelsebesiktning

Ändamålet med överlåtelsebesiktning är att inför en fastighetsöverlåtelse samla och redovisa information om fastighetens fysiska skick.

Besiktning sker genom en byggnadsteknisk undersökning som verkställs av en särskilt anlitad sakkunnig besiktningsman.

Resultatet redovisas i ett besiktningsutlåtande och är avsett att användas vid fastighetsförsäljningen som en byggnadsteknisk beskrivning av fastighetens skick.