Mälardalen Godkända Bostäder AB

Dotterbolag till Byggkonsulten Rune Norbäck AB

Mälardalen Godkända Bostäder AB är ett företag med certifierade energiexperter och har, enligt lagen om energideklarationer, rätten att utfärda energideklarationer på de flesta typer av byggnader.

Vi är alltid noga att göra besiktning på plats så att vi tillsammans med deklarationen kan lämna en utförligt rapport för varje fastighet med syfte att spara så mycket energi och pengar som möjligt för våra uppdragsgivare. När vi gått igenom och beräknat byggnadens energiprestanda föreslår vi kostnadseffektiva och konkreta åtgärder för att optimera energianvändningen. Härigenom får man en överblickbar totalbild av hela byggnadens energieffektivitet för att underlätta inför framtida beslut om energibesparande åtgärder. Vid energideklaration blir energianvändningen översiktlig, jämförelse görs med likvärdiga byggnadstyper och förslag på kostnadseffektiva åtgärder föreslås och redovisas.