Överlåtelsebesiktning

Ändamålet med överlåtelsebesiktning är att inför en fastighetsöverlåtelse samla och redovisa information om fastighetens fysiska skick.

Besiktning sker genom en byggnadsteknisk undersökning som verkställs av en särskilt anlitad sakkunnig besiktningsman.

Resultatet redovisas i ett besiktningsutlåtande och är avsett att användas vid fastighetsförsäljningen som en byggnadsteknisk beskrivning av fastighetens skick.

Prislista

Överlåtelsebesiktningar

  • Privatbostad 6400: - inkl. moms.
  • Fritidshus 5400: - inkl. moms
  • Lägenhet 2400: - inkl. moms
  • Flerfamiljshus ring för info.
  • Fuktmätning våtrumskontroll 2400: - inkl. moms.