Om oss

Vi är ett företag i konsultbranschen som i huvudsak sysslar med byggnadskonstruktioner. Vi är certifierade som kontrollansvariga enligt PBL och utför även överlåtelsebesiktningar, slutbesiktningar, energideklarationer och fuktutredningar m.m.

Läs mer om vår verksamhet >

Energi-deklarationer

Energideklarationen är ett bra verktyg för att se hur man kan minska energiåtgången i sin byggnad. I energideklarationen redovisas bland annat husets energianvändning. Här finns också förslag på hur du kan göra för att sänka dina energikostnader.

Läs mer om energideklaration >

Företagspolicy

Byggkonsulten Rune Norbäck AB skall verka för att miljöhänsyn skall vara en integrerad del och vara vårt största ansvar från idé till förvaltning. Vi tillämpar kvalitetssäkring av samtliga projekt i enlighet med SS-ISO 9001 samt SKIFF:s rekomendationer.

Läs mer om vår företagspolicy >

Besiktningar

Besiktning sker genom en byggnadsteknisk undersökning som verkställs av en sakkunnig besiktningsman. Resultatet redovisas i ett utlåtande avsett att användas vid t.ex. försäljning som en byggnadsteknisk beskrivning av fastighetens skick.

Läs mer om våra besiktningar >

Aktuellt

- -
dec 9, 2022