/ varmt välkommen

Vi är ett litet företag i konsultbranschen som i huvudsak sysslar med byggnadskonstruktioner. Vi har även utfört enklare arkitektuppdrag samt byggnadskontroller och besiktningar.

Läs mer 

/ policy 

Arbetet utföres i enlighet med SS-ISO 9001 samt SKIFF:s kvalitetsrekomendationer beträffande CAD-projektering. Ansvarig för företagets kvalitetssystem är Fredrik Norbäck.

Läs mer

Byggkonsulten

Rune Norbäck AB

Kungsgatan 66

63 221 Eskilstuna

Tel: 016-518010